Menu Sluiten

Huisregels

Huisregels

TonTon Club Amsterdam

Bezoekers dienen ten alle tijde de instructies van de medewerkers op te volgen.

Alle spellen worden gespeeld met tokens, deze zijn niet in te wisselen voor geld. Wel zijn deze voor altijd te gebruiken.

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd. Bezoekers onder de 18 jaar mogen onder directe begeleiding van een volwassene naar binnen tot 18:00.

Er worden 24 uur per dag camerabeelden gemaakt in de TonTon Club. De beelden worden na 7 dagen automatisch verwijderd. Deze opnamen kunnen als bewijs worden gebruikt. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

TonTon Club kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat TonTon Club of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

TonTon Club is nooit aansprakelijk voor diefstal en/of het kwijtraken van je eigendommen. Let op je spullen, waar je ook bent.

Er geldt een algeheel rookverbod in de TonTon Club, dit geldt ook voor e-smokers.

Het nuttigen van een consumptie is verplicht.

Fietsen/brommers dienen op de daarvoor beschikbare plekken te worden geplaatst.

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd of gevraagd de TonTon Club te verlaten.

Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (in woord en gedrag).

Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden. Bij geconstateerd bezit, handel en/of gebruik volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en zal de toegang ook in het vervolg ontzegd worden.

Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden. De politie zal hiervan op de hoogte gesteld worden bij constatering.

Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd. Tevens kan er een officiële melding gedaan worden bij de politie.

WhatsApp
Scan de code